©Bob-Kont Kft.

LOMTALANÍTÁS-rakodóval

KÍMÉLJE MAGÁT, ÓVJA KÖRNYEZETÉT!

Hulladéklerakás

A hulladékszállítási tevékenységünket a KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG által kibocsájtott KTVF: 37363-2/2011. számú hulladékszállítási engedélyünkben előírt követelmények alapján végezzük.

Veszélyes hulladékok szállítását nem vállaljuk!

 


 

A lomtalanításon túl konténeres hulladékszállítás keretében vállaljuk az alábbi anyagok elszállítását, igény esetén kézi vagy gépi rakodással:


építési és bontási törmelék (beton, tégla, cserép, stb.)
útfelbontásból származó törmelék (aszfalt, bitumen)
kevert települési, és bontási hulladék (nyílászárók, fóliák, fahulladék, stb.)
föld (rossz minőségű talaj, szennyezett föld, stb.)
szemét (kevert települési hulladékok)
lomhulladék (bútor, fahulladék, ruha, könyvek stb.)
kerti hulladék (kivágott fa, ágak, gallyak, lombhulladék, levágott fű, kaszálék, avar stb.)
műanyaghulladék
fémhulladék
fahulladék
papírhulladék
ipari hulladék (nem veszélyes hulladékok)
szóródó áruk közúti szállítása
kommunális szemétszállitás
kerti hulladék szállítás
KÉZI RAKODÁS!
Sittszállítás
Gépi rakodás